Nukleáris szaktábor

A Nukleáris Szaktábor szervezője a Magyar Nukleáris Társaság.

A tábor célja felkelteni a diákok érdeklődését a nukleáris technika iránt.

A tábor alatt elhangzó előadások betekintést nyújtanak a magfizika, a nukleáris méréstechnika, a sugár- és környezetvédelem, az energetika, valamint az anyagtudomány világába.

A diákok a nukleáris iparban dolgozó szakemberek segítségével sajátíthatják el az atomenergetika és a nukleáris technika elméleti és gyakorlati fejezeteinek egy-egy részét érdekes programok keretében. A diákok először elméleti oktatáson vesznek részt, ahol a meghívott előadók (egyetemi oktatók, elismert kutatók és az ipar képviselői) tartanak előadást a nukleáris technikát érintő témakörökből. Az előadások magfizikai ismereteket (atommag felépítése, bomlások törvényszerűségei, természetes és mesterséges radioaktivitás), nukleáris méréstechnikát (radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatása, méréstechnikai alapfogalmak, sugárzások detektálása, mérőeszközök), a magfúzió alkalmazásának lehetőségeit, a sugárvédelem alapjait, a dózismérő rendszerek felépítését, a radioaktív hulladékok kezelésének lehetőségeit tárgyalják.

Emellett ismertetésre kerül az anyagtudomány és nukleáris technika kapcsolata, a szimulációs programok működése, a nukleáris technika katonai alkalmazásai és a radioaktív izotópok orvosi felhasználása is. A korábbi táborokban a napjainkban egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő klímaváltozásról, a megújuló energiaforrások felhasználhatóságának nehézségeiről, az atomenergetika hazai és nemzetközi helyzetéről egyaránt beszámoltak a meghívott szakemberek. A diákok információt kaptak a radioaktív hulladékok hazai elhelyezéséről, valamint az Európai Spallációs Neutronforrás (ESS) terveiről és lehetséges magyarországi megvalósulásáról is.

A tábor programja mindig nagyon színes, sok gyakorlati területről érkező neves szakember, oktató közreműködésével szerveződik. Az alábbiakban a táborokban érintett témák tekinthetők át.

Szakmai előadások:

– Magfizikai ismeretek
– Atomerőművek működése
– Nukleáris balesetek és következményeik
– Csernobil és Fukusima tanulságai
– Sugárszennyezés, sugárvédelem
– Mi történik a radioaktív hulladékokkal?
– Orvosi alkalmazások

Mérések, gyakorlatok:

– Ismerkedés szimulációs programokkal
– Tanulói mérések, kísérletek
– Közös dolgozat, prezentáció készítése

Szakmai kirándulások:

– Látogatás a Budapesti Műszaki  és
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai
Intézetében
– Reaktorlátogatás
– Mérések, gyakorlatok az ELTE laboratóriumaiban